Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 07:47 12/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công, theo dỏi lao động.

- Theo dõi sức khỏe học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 19:

          Thứ 2, ngày 11/01/2021: Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 3, ngày 12/01/2021:  Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 13/01/2021:    Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 5, ngày 14/01/2021:    Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 15/01/2021:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác