Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:09 26/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tổng vệ sinh môi trường, rào cây chuẩn bị cho hội trại 26/03.

- Phối hợp với trạm y tế phun hóa chất xử lý môi trường.

- Tham gia hội trại 26/03.

- Kế hoạch lao động tuần 31:

Thứ 2,ngày 19/03/2018:  - Lớp 9/3, 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Rào cây dương.

                     + Dụng cụ: Mỗi em đem theo 2 cọc tr cao 1m50

Thứ 3,ngày 20/03/2018:- Lớp 7/2, 7/4   (Lúc 7h30)

                     + Công việc: Rào cây dương.

                     + Dụng cụ: Mỗi em đem theo 2 cọc tr cao 1m50

Thứ 4,ngày 21/03/2018: Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 22/03/2018: - Lớp 6/4, 6/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác