Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 19:17 06/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Phục vụ công tác thi học kỳ I.

- Kế hoạch lao động tuần 19

Thứ 3,ngày 02/01/2018:- Lớp 9/1  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 03/01/2018: - Lớp 9/3 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 04/01/2018: - Lớp 9/4 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

 

Các tin khác