Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:56 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tiến hành trả tiền BHYT(ba tháng năm 2015) đã đóng cho học sinh.

Các tin khác