Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:53 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Làm việc với đoàn đánh giá kiểm định chất lượng.

Các tin khác