Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:36 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 45 năm 2020, từ 02/11/2020 đến 08/11/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

-Tra mã thẻ BHYT học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 9:

          Thứ 2, ngày 02/11/2020:    Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 03/11/2020:  Lớp 7/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 04/11/2020:    Lớp 8/2 (Lúc 7h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5, ngày 05/11/2020:    Lớp 8/2 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 06/11/2020:    Lớp 9/4 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác