Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:34 10/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch lao động:

            + Thứ 3, ngày 10/09/2013: Lớp 7/2 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

            + Thứ 6, ngày 13/09/2013: Lớp 8/3 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

- Kiện toàn, cũng cố ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2013-2014.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

- Lập kế hoạch tổng vệ sinh môi trường : phát quang trường học, tăng cường thông khí trong các lớp học.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 1.

Các tin khác