Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:06 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai hoạt động ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 3.

- Lập danh sách học sinh có thẻ BHYT hộ nghèo, cân nghèo nộp BHXH Huyện Quảng Điền.

- Phối hợp với trạm y tế, TTYT huyện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường.

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Các tin khác