Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:06 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai hoạt động ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 3.

- Lập danh sách học sinh có thẻ BHYT hộ nghèo, cân nghèo nộp BHXH Huyện Quảng Điền.

- Phối hợp với trạm y tế, TTYT huyện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường.

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Các tin khác