In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 47 Năm 2014
(tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai hoạt động ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHYT, BHTN đợt 3.

- Lập danh sách học sinh có thẻ BHYT hộ nghèo, cân nghèo nộp BHXH Huyện Quảng Điền.

- Phối hợp với trạm y tế, TTYT huyện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường.

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 20/11.