Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:41 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Trả tiền BHYT học sinh.

- Làm báp cáo kết quả ngoại khóa SKSS-VTN, phòng chống HIV/AIDS

Các tin khác