Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:31 19/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 7 năm 2021, từ 15/02/2021 đến 21/02/2021 )

- Vệ sinh phòng làm việc

 - Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 24:

          Thứ 4, ngày 17/02/2021:    6/2 (Lúc 13h30) 

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5, ngày 18/02/2021:    Lớp 7/2 (Lúc 7h30) 

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 19/02/2021:  - Lớp 9/3 (Lúc13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác