Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 04:57 16/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh đóng BHTN đợi 1.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe cho khối đầu cấp.

- Ngày 18/09/2015 tham gia tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh tại TTYT huyện Quảng Điền.

Các tin khác