Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:57 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền bệnh do virut Zika cho học sinh.

- Tham gia hoạt động 08/03 của  trường tổ chức.

Các tin khác