Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:28 02/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2016, từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 )

Tuần 13

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/4, 9/3.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS.

- Phối hợp trạm y tế khám sức khỏe ban đầu cho học sinh khối 6.

- Tham gia hoạt động 20/11.

Các tin khác