Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:50 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích.

- Tiến hành cân đo học sinh, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 34:

Thứ 2,ngày 09/04/2018:  - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 10/04/2018:- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 11/04/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30) (Học sinh vắng đi lại)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 13/04/2018: - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Các tin khác