Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:12 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Tổng hợp danh sách học sinh đóng BHTN đợi 1.

- Ngày 20/09/2016 tham gia tập huấn công tác phòng chống bệnh phong tại TTYT huyệnQuảng Điền

Các tin khác