Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:46 04/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )
Kế hoạch tuần 1.

- Họp tổ văn phòng đầu năm.

- Lên kế hoạch tháng 08/2013, lên kế hoạch tuần 1.

- Học sinh khối 6 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

- Lập mẩu sổ sách y tế.

- Ngày 17, 18/8/2013 tham gia học chính trị đầu năm tại Phòng GD&DDT.

Các tin khác