Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:01 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 7 năm 2020, từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

Các tin khác