Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:51 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

- Phụ vụ công tác thi học kỳ I.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Ngày 10/01/2015 làn việc với đoàn đánh giá kiểm định chất lượng.

Các tin khác