Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:38 31/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Nghỉ tết tây

- Phục vụ công tác thi học kỳ I

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 20: (Từ ngày 30/12 đến 04/01/2020)

 

Thứ 2, ngày

30/12/2019

 

- Lớp 9/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3, ngày

31/12/2019

- Lớp 9/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 5, ngày

02/01/2020

 

 

- Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 6, ngày 03/02/2020

 

- Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 7, ngày 04/01/2020

 

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác