Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:11 27/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/1, 8/1,6/2 , 8/2.

- Cân đo, tính chỉ số BMI, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 9 học kỳ II.

- Đưa học sinh đi thi giải bong đá huyện tại trường Đặng Dung.

. Lập kế hoạch tuyên truyên  bệnh thủy đậu, bệnh quai bị.

Các tin khác