Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:04 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2020, từ 24/02/2020 đến 01/03/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

- Đón đoàn ktra công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

Các tin khác