Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:38 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai kế hoạch ngoại khóa nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Các tin khác