Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:41 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch lao động:

            + Thứ 3, ngày 24/09/2013: Lớp 8/3 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

            + Thứ 5, ngày 25/09/2013: Lớp 8/4 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường

- Nộp BHYT, BHTN học sinh đợt 1 cho cơ quan bảo hiểm.

- Làm việc với đoàn TTY Tế Huyện về kiểm tra công tác y tế và vệ sinh trường học. (Sáng thứ 4, ngày 25/09/2013)

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2013, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác