Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:41 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch lao động:

            + Thứ 3, ngày 24/09/2013: Lớp 8/3 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

            + Thứ 5, ngày 25/09/2013: Lớp 8/4 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường

- Nộp BHYT, BHTN học sinh đợt 1 cho cơ quan bảo hiểm.

- Làm việc với đoàn TTY Tế Huyện về kiểm tra công tác y tế và vệ sinh trường học. (Sáng thứ 4, ngày 25/09/2013)

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2013, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác