Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:55 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

 - Đưa HS đi tiêm sởi - rubella tại trạm y tế xã Quảng Thành.

Các tin khác