Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:31 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền  phòng chống bệnh lao cho HS toàn trường.

- Liên hệ trạm y tế phun hóa chất xử lý môi trường.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 7, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 29:

Thứ 2,ngày 05/03/2018:  - Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Nam: Trồng cây dương.

                                            Nữ: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 06/03/2018:- Nữ lớp 9/1   (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 07/03/2018: - Nữ lớp 6/3, 9/2 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 02/03/2018: - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác