Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:53 16/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

-Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Covid-19.

- Làm báo cáo công tác y tế trường học năm học 2019-2020.

Kế Hoạch Lao Động Tuần : (Từ ngày 15 đến 20/06/2020)

Thứ 2, ngày 15/06/2020

- Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 16/06/2020

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 17/06/2020

- Lớp 7/2  (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.

Thứ 5, ngày 18/06/2020

- Lớp 6/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 19/06/2020

- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác