Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:27 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Thanh toán chế độ BHTN cho học sinh.

- Dự lễ 08/03 tại trường.

Các tin khác