Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:36 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 46 năm 2020, từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tra mã thẻ BHYT học sinh.

- Nghỉ lụt.

Các tin khác