Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:25 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tháng 11/2014, kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Nhận và phát thẻ BHYT đợt 2 cho học sinh, tiếp tục thu BHYT – BHTN đợt 3.

- Làm phổ cập.

- Lập kế hoach tuyên truyền phòng chống bệnh  Ebola trong trường học.

Các tin khác