Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:58 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tổng vệ sinh môi trường học sinh khối 8.

- Cân, đo tính chỉ số BMI học sinh.

- Chuẩn bị nội dung ngoại khóa HIV/AIDS.

- Tham gia tập huấn công tác phòng chống hút thuốc lá tại Phòng GD&ĐT (Thứ 6,ngày15/11).

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 13: (Từ ngày 11 đến16/11/2019)

Thứ 2,ngày 11/11/2019

- Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 12/11/2019

(Lúc 7h30)

- Lớp8/1: + Cắt cỏ bồn hoa trước cổng trường.

                 + Dụng cụ: Liềm, cuốc, bao.

- Lớp 8/2: + Cắt cỏ khu vực trước dãy 6 phòng học cũ với trước dãy ODA.

                 + Dụng cụ: Liềm, bao..

- Lớp 8/3: : + Cắt cỏ các bồn hoa cỏ đậu trước sân trường.

                  + Dụng cụ: Liềm, chổi, bao.

- Lớp 8/4: + Quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

                 +  Dụng cụ: Chổi, bao

Thứ 4,ngày 13/11/2019

- Lớp 6/3 (Lúc 13h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5,ngày 14/11/2019

- Lớp 6/3 (Lúc 7h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 15/11/2019

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác