Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:27 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền kiến thức  phòng chống bệnh tật học đường.

-  Tiếp  tục thu mã số thẻ BHYT học sinh năm 2018

- Tiếp  tục làm sổ TDSK học sinh khới 6

- Đón đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2018-2019

-  Tham gia Hội Nghị Chi Đoàn; Công Đoàn  trường.

- Kế hoạch lao động tuần 6:

 Thứ 2,ngày 24/09/2018:

            - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 25/09/2018:

            - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 26/09/2018:

- Lớp 7/3 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 27/09/2018:

- Lớp 6/3 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 28/09/2018:

- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác