Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:34 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 43 năm 2020, từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 )

- Nghỉ Lụt

- Dọn vệ sinh sau lụt

Các tin khác