Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:16 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh  Ebola trong tiết chào cờ.

- Thanh toán chế độ BHTN cho GV.

- Chuẩn bị hồ sơ sức khỏe học sinh để khám SKĐK.

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS từ ngày 10/11/2014 -10/12/2014:

           + Tuyên truyền phòng chống bệnh HIV/AIDS.

           + Tổ chức ngoại khóa về các hoạt đông phòng chống HIV/AIDS cho học sinh.

Các tin khác