Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:39 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 50 năm 2020, từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

- Nhập phần mềm giao dịch điện tử BHYT học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 14:

          Thứ 2, ngày 07/12/2020:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 08/12/2020:  Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 09/12/2020:    Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 11/12/2020:    Lớp 9/3 (Lúc13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác