Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:37 31/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

. Kế Hoạch Lao Động Tuần 19: (Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019)

 

Thứ 2,ngày 23/12/2019

 

- Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 3, ngày 24/12/2019

 

- Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 4, ngày 25/12/2019

 

- Lớp 6/1 (Lúc 13h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 5, ngày 26/12/2019

 

- Lớp 6/1 (Lúc 7h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 6, ngày 27/12/2019

 

- Lớp 7/2 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 7, ngày 28/12/2019

 

- Lớp 9/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác