Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:35 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Các tin khác