Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 20:48 04/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Trả tiền BHYT cho học sinh (1 em/76.000đ).

- Thu BHYT (1 em/ 492.000đ)

- Làm hồ sơ trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu nộp BHXH huyện Quảng Điền.

- Kế hoạch lao động tuần 16:

  Thứ 2, ngày  04/12/2017:- Lớp 6/4  (Lúc 13h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3, ngày 05/12/2017: - Lớp7/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4, ngày 06/12/2017: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6, ngày 08/12/2017: - Học sinh nữ lớp 9/1, 9/2 (Lúc 13h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Các tin khác