Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:26 02/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổ chức ngoại khóa về các hoạt đông phòng chống, ma túy, HIV/AIDS cho học sinh (ngày 04/12/2014 tại nhà văn hóa xã Quảng Thành).

- Nhận và phát thẻ BHYT – BHTN đợt 3 cho học sinh.

- Rà soát lại hồ sơ y tế chuẩn bị kiểm định chất lượng.

Các tin khác