Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:54 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

 - Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền bệnh tiêu chảy.

- Đi mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế

Các tin khác