Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:54 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tham gia hoạt động xổ số vui xuân.

Các tin khác