Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:29 02/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động :

            + Lớp 9/3 chặt cây mắt mèo.

            + Lớp 7/4, 7/1 quét dọn sân trường.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo tháng 11/2016

Các tin khác