Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:40 31/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Ngày 22/10/2014 đi nộp BHYTHS đợt 2 tại BHXH Huyện Quảng Điền.

-  Thu BHYT – BHTN đợt 3.

.- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 10/2014, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác