In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 43 Năm 2014
(tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Ngày 22/10/2014 đi nộp BHYTHS đợt 2 tại BHXH Huyện Quảng Điền.

-  Thu BHYT – BHTN đợt 3.

.- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 10/2014, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.