Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:40 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 52 năm 2020, từ 21/12/2020 đến 27/12/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Báo cáo tổng số học sinh tham gia BHYT.

- Nộp phần mềm giao dịch điện tử BHYT học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 16:

          Thứ 2, ngày 21/12/2020:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 22/12/2020:  Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 23/12/2020:    Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 25/12/2020:    Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác