Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:42 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 1 năm 2021, từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phát thẻ BHYT học sinh.

- Tiến hành kiểm kê tài sản học kỳ 1.

- Kế hoạch lao động tuần 18:

          Thứ 2, ngày 04/01/2021: Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 05/01/2021:  Lớp 8/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 06/01/2021:    Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 5, ngày 07/01/2021:    Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 08/01/2021:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác