Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:12 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh sâu răng.

- Hội nghị Công đoàn năm học 2019-2020.

- Tổng hợp DSHS tham gia BHTN.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 6:

        Thứ 2,ngày 23/09/2019:   - Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 24/09/2019: -  Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 25/09/2019: -  Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi, liềm.

         Thứ 6,ngày 27/09/2019: -  Lớp 8/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         

Các tin khác