Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:47 12/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

- Đo thân nhiệt, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh.

- Họp tổ văn phòng.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

-Tuyên truyền kiến thức bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tiến hành cân đo, tính chỉ số BMI học sinh học kỳ II.

Kế Hoạch Lao Động Tuần :

Thứ 2, ngày 11/05/2020

- Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 12/05/2020

- Lớp 6/3(Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5, ngày 14/05/2020

- Lớp 6/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 15/05/2020

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác