Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 07:28 05/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền phong chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Họp hội đồng trường.

- Chuẩn bị hố sơ khám sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Các tin khác