Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:41 07/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

- Khai giảng năm học mới.

- Lên kế hoạch lao động, nhắc nhở vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Lập kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết.

- Điều chỉnh mẫu sổ sách y tế theo thông tư số 13/2016.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Các tin khác